Spotkanie Opłatkowe CPSD w Konulacie Generalnym RP w Nowym Jorku

„Jest taki jeden szczegόlny dzień w roku, ktόry niesie ciepło i miłość, gasi w wielu sercach gniew i złość, (...)  dzień, ktόry powinien trwać cały rok”- takimi słowami powitała zebranych dr Dorota Andraka, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, na dorocznym Spotkaniu Opłatkowym  11 grudnia 2016 roku w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polski w Nowym Jorku, gdzie  zebrały się rzesze nauczycieli , rodzicόw i przyjaciόł szkolnictwa polonijnego, ktόrzy odgrywają bardzo ważną rolę w przekazywaniu miłości do Polski, nauczaniu języka polskiego i historii młodych pokoleń na obczyźnie. Uroczystość swoją obecnością uświetnili  honorowi goście: szef gabinetu Pana Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski, gospodarze wydarzenia- Pani Konsul RP Katarzyna Padło i wice konsul Pani Alicja Tunk, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Witold Mroziewski, duszpasterz oświaty polonijnej o.Tadeusz Lizińczyk, przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej z dyrektorem Bogdanem Chmielewskim i szefową Rady Dyrektorόw p.Małgorzatą Gradzki na czele, przewodnicząca Kongresu Polonii Amerykańskiej p.Bożena Kamińska, prezes Fundacji Jana Pawła II p.Michał Pająk z małżonką oraz dyrektor-elekt Fundacji Kościuszkowskiej p.Marek Skulimowski, świąteczną atmosferę zapewnił zebranym Chór Pomorski Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Tradycyjnie, na spotkaniu Opłatkowym w Konsulacie RP, zostają  wręczane Medale Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom i innym osobom zasłużonym dla oświaty polonijnej, ktόrzy jak to określiła dr Dorota Andraka „tworzą każdego dnia arcydzieło ze swojego życia, poświęcając się szkolnictwu polonijnemu, pracując z miłości do wykonywanego zawodu.” Za to arcydzieło 11 grudnia 2016 roku otrzymali oni najwyższe odznaczenie edukacyjne z rąk Pana Ministra Adama Kwiatkowskiego, a odbiorcami były następujące osoby: DYREKTORZY -  Anna Kubicka, Dorota Jastrzębski, ks.Marek Rudecki, NAUCZYCIELE -  Monika Fryc-Gabryś, Izabela Falger, Izabela Pardo-Małecka, Teresa Denarska, Krystyna Janicka-Włodek, Alicja Rekś, Beata Grabowska, Anna Warchoł,Teresa Fałda, Marta Kirkicka, Katarzyna Miszczela, Krystyna Siedlecka, Bożena Pukowiec, Beata Rolek,dr Iwona Korga oraz Michalina Czoch i Kinga Dobrzański- ubiegłoroczne laureatki. Wśrόd odznaczonych nie zabrakło także rodziców, ktόrzy odgrywają niezmiernie ważną rolę w procesie edukacyjnym, a byli to:Izabela Karmilowicz, Zofia Dawidowicz ,Bogusława Osuchocki,Grzegorz Rus, Tadeusz Osiniak, Ewa Wolinski, Katarzyna Zaguła.

W imieniu odznaczonych głos zabrała dr Iwona Korga: "Tu na emigracji nauczyciel polonijny ma do spełnienia misję specjalną, przez kilka godzin tygodniowo ma wychować, wykształcić młodego człowieka dla ktόrego Polska jest krajem jego rodzicόw i dziadkόw. Maluchy uczymy więc umiejętności czytania, pisania i polskich zwyczajόw, starszym uczniom tłumaczymy skomplikowaną historię  Polski i literaturę, tak rόżną od kraju ,  w ktόrym mieszkają(...) Trud nauczyciela  czy działacza polonijnego przynosi owoc, bo gdy absolwenci klas najstarszych opuszczają mury szkoły polonijnej, wiemy że wychowaliśmy Ambasadorόw Polski, ktόrzy zawsze i wszędzie będą dumni z polskich korzeni, a wiedza wyniesiona z naszych lekcji pomoże im w życiu codziennym”. I to właśnie absolwentka  jednej ze szkół polonijnych-im.św.M.M.Kolbego w Riverhead na Long Island, Angelika Osiniak dedykowała piękną pastorałkę „Święty czas” wszystkim odznaczonym.

Jako że było to spotkanie opłatkowe, niezabrakło wspólnej modlitwy, dzielenia się opłatkiem i tradycyjnych, polskich potraw wigilijnych. W ten jeden szczególny dzień, budynek na rogu Alei Madison  i 37. ulicy na Manhattanie zamienił się w „kawałek starej Ojczyzny”...

Bożena Mahmoud

Kontakt:

Centrala Polskich Szkół

Dokształcających

w Ameryce

PO.BOX 930063

Rockaway Beach BLVD,

NY 11693


Tel: (516) 279-7609

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce