Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą obozu Wakacje po polsku w Warszawie. Wakacje po polsku organizowane są już po raz 3 i cieszą sie ogromnym zainteresowaniem. Do tej pory wzięło w nich udział ponad 60 uzdolnionych uczniów szkół polonijnych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Tym razem młodzież polonijna spędzi niezapomniane chwile w Warszawie. Tegoroczną nowością jest oferta na wspólny wypoczynek i zabawę z kuzynostwem lub przyjaciółmi z Polski, dla których organizatorzy przygotowali program „Wakacje po angielsku w Warszawie”. Różnica w cenie ofert wynika z kosztów dojazdu z lotniska i na lotnisko. Test badający potrzeby językowe i poziom znajomości języka polskiego, który zostanie przeprowadzony w formule online, będzie przesłany jedynie do osób, które zgłoszą swój udział w obozie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z oferta obozu, która znajduje się na stronie centralapsd.pl 

Regulamin uczestnictwa w obozie i karta uczestnika
Wakacje po polsku 2017 w Warszawie%0D%0A[...]
Dokument PDF [548.5 KB]
Wakacje po polsku - info
Wakacje po polsku 2017 w%0D%0A Warszawi[...]
Dokument PDF [543.2 KB]
Wakacje po angielsku - info
Wakacje po angielsku 2017 w%0D%0A Warsz[...]
Dokument PDF [548.9 KB]

Kierownik kursu: dr hab. Anna Dunin - Dudkowska

Trzytygodniowy kurs przeznaczony zarówno dla osób nie znających języka polskiego, jak i dla tych, którzy pragną doskonalić swoją wiedzę w tym zakresie. Oprócz lektoratu języka polskiego, oferujemy bogaty cykl wykładów z historii kultury polskiej, prowadzonych w języku polskim i angielskim (do wyboru). Zajęcia odbywają się w 10-15 osobowych grupach, w zależności od stopnia znajomości języka polskiego. Kurs odbędzie się w terminie 10-30 lipca 2017 r. 

Rekrutacja

1. Indywidualne uczestnictwo
Opłata za kurs wynosi 800 EUR. Obejmuje ona naukę, zakwaterowanie, wyżywienie oraz imprezy kulturalne i turystyczno-krajoznawcze. Koszty podróży oraz ubezpieczenia uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

Istnieje możliwość uczestnictwa bez wyzżywienia i zakwaterowania. Opłata za udział tylko w zajeciach dydaktycznych wynosi 1400 zł; opłata za udział w zajęciach dydaktycznych i programie turystycznym - 1800 zł. Termin nadsyłania zgłoszeń indywidualnych mija 25 czerwca 2017 r.

2. Uczestnicy skierowani przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Stypendia pokrywające koszt uczestnictwa w Letniej Szkole przyznawane są przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa tel. (+48 22) 826 74 34,

e-mail: biuro@buwiwm.edu.plwww.buwiwm.edu.pl 

Zapytania dotyczące możliwości otrzymania takiego stypendium należy kierować do ambasad/konsulatów lub do lektorów języka polskiego na wyższych uczelniach w krajach zamieszkania zainteresowanych osób. 

Zajęcia dydaktyczne
Lektorat języka polskiego (55 godzin) dla uczestników o różnych poziomach zaawansowania (dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych), wykłady z historii Polski i kultury polskiej (35 godzin) oraz zajęcia fakultatywne, w trakcie których uczestnicy poznają polskie tańce, piosenki, teatr i film. Wykłady i zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych UMCS. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w siedzibie Centrum, przy ulicy Weteranów 18. Na zakończenie kursu uczestnicy Szkoły Letniej otrzymują zaświadczenia i dyplomy. 

Program kulturalny i turystyczno-krajoznawczy
Kurs oferuje bardzo bogaty i różnorodny program turystyczno-kulturalny, obejmujący: 

  • wycieczkę do Zamościa i Roztoczańskiego Parku Narodowego,
  • wycieczkę do Kozłówki i Kazimierza (Pałac Zamoyskich i Muzeum Socrealizmu, Muzeum Nadwiślańskie, Góra Trzech Krzyży),
  • wycieczki po Lublinie (zwiedzanie Zamku Lubelskiego, Kaplicy Św. Trójcy, Archikatedry Lubelskiej, byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku, a także Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodu Botanicznego),
  • koncerty organowe, symfoniczne, muzyki ludowej,
  • spotkania z interesującymi ludźmi regionu,
  • seanse filmowe w kinie i projekcje filmowe w Centrum,
  • ognisko w Wojciechowie.

Więcej informacji:

http://www.umcs.pl/pl/lato-polonijne,8072.htm

Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z organizatorami w Polsce.

OFERTA_OBOZU_PIEKARY_2017.jpg.pdf
Dokument PDF [609.2 KB]
Regulamin_Obozu_zał. nr 1.pdf
Dokument PDF [329.3 KB]
aplikacja zgłoszeniowa_uczestnika.doc
Dokument Microsoft Word [58.0 KB]

Kontakt:

Centrala Polskich Szkół

Dokształcających

w Ameryce

 

PO BOX  1000

114 JOHN ST

NEW YORK, NY 10038


Tel: (516) 279-7609

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce