Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
 
Komisja Stypendialna zawiadamia, że Zarząd CPSD w dniu 16 marca 2017 roku zatwierdził formularz podania o stypendium. Termin składania podań jest do dnia 31 maja br. (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty i warunki przyznawania stypendium  są zawarte w podaniu, które uczniowie szkół polonijnych mogą pobrać ze strony CPSD.
 Jeżeli zakończenie roku i matura aplikanta odbywa się w czerwcu, wówczas uczniowie mogą dostarczyć świadectwa szkolne i maturalne najpóźniej do dnia spotkania/interview z Komisją.


Spotkania Komisji Stypendialnej z kandydatami na stypendia są planowane w pierwszej połowe czerwca, w godzinach wieczornych, lub w dniach sobota/niedziela w godzinach wczesno-popołudniowych. Zwykle podane są dwa terminy, jeden w stanie NJ i drugi w stanie NY. Zakwalifikowani kandydaci będą powiadamiani o spotkaniach z Komisja telefonicznie lub via e-mail. 
Dla Państwa informacji w załaczniku przesyłamy kopię formularza podania. 
Z szacunkiem, 
Alicja Jachna
KS CPSD
CPSD-Podanie-Stypendium2017.doc
Dokument Microsoft Word [49.0 KB]

Kontakt:

Centrala Polskich Szkół

Dokształcających

w Ameryce

8100 Shore Front Parkway, Apt. 6B
Far Rockaway, NY 11693


Tel: (516) 279-7609

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce