„Kiedy przestaje wystarczać  mi zwyczajna rozmowa, Moje piόro krzyczy, pojawia się wiersz...” to fragment utworu Wiktora Pawlaka, jednego z laureatόw Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twόrczości  Dzieci i Młodzieży im.Wandy Chotomskiej, ktόrym , po południu  19 października 2016r., powitała zebranych w Sali Kryształowej Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku dr Dorota Andraka, prezes Centrali Polskich Szkόł Dokształcających w Ameryce, na uroczystej gali wręczenia nagrόd dla laureatόw i wyrόżnionych dzieci wspomnianego konkursu, ktόry   odbywa się już od 32 lat, a dzięki incjatywie pani Renaty Jujki, prezesa terenowego CPSD na Nowy Jork, od 10 lat biorą w nim udział uczniowie polskich szkόł dokształcających. Ze względu na okrągłą rocznicę Renata Jujka przedstawiła historię konkursu i  przekrόj twόrczości młodych autorόw, pokazując rόżnorodność poruszanych tematόw, będących świadectwem tego, co „gra w ich wielokulturowych, dwujęzycznych duszach”, zaznaczając jednocześnie, że tematem przewodnim tegorocznego konkursu była rodzina i jej znaczenie w ich życiu.

Na uroczystości oprόcz nagrodzonych dzieci, ich rodzicόw i nauczycieli, byli obecni goście honorowi, a jednocześnie gospodarze spotkania- pani konsul Katarzyna Padło i vice-konsul ds.Wspόłpracy z Polonią Alicja Tunk oraz przybysze z Polski- dr Barbara Kosmowska, Michał Ogόrek i Jerzy Kisielewski.Ta ostatnia trόjka nie potrzebuje przedstawiania, znani są wszystkim i swoją obecnością uświetnili wydarzenie, kierując ciepłe słowa do dzieci i młodzieży, rozbawiając wszystkich zabawnymi monologami. Pan Michał Ogόrek szczegόlnie był zadowolony z faktu, że  świat literacki, jego zdaniem zdominowany obecnie przez kobiety, został zasilony przez obiecujących  młodych twόrcόw płci męskiej, obecnych na Sali Kryształowej.

Po części oficjalnej dr Dorota Andraka wręczyła nagrody laureatom i wyrόżnionym  w postaci dyplomόw i tomikόw z utworami laureatόw konkursu pt.”Krzyk piόra”.Docenieni także zostali nauczyciele, ktόrzy pracują z młodymi talentami, wspierając i inspirując ich ambicje.

Na spotkanie w Konsulacie zaproszeni byli także uczestnicy letniego obozu integracyjnego „Wakacje po polsku” w Pułtusku, organizowanego od dwόch lat przy wspόłpracy CPSD  z Fundacją Nauki Językόw Obcych Linguae Mundi w Warszawie i z Fundacją Banku BGŻ. Była to bardzo entuzjastyczna, zaprzyjaźniona grupa młodzieży, opowiadająca historie i wrażenia z pobytu w Polsce , ktόra zaprezentowała zebranym obozowy taniec zwany „Belgijką”.

Charakter spotkania najtrafniej oddają słowa pani konsul Katarzyny Padło: „ Tyle energii, ciepła i entuzjazmu  i takie mnόstwo utalentowanych młodych ludzi.”

Bożena Mahmoud

Kontakt:

Centrala Polskich Szkół

Dokształcających

w Ameryce

PO.BOX 930063

Rockaway Beach BLVD,

NY 11693


Tel: (516) 279-7609

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce