„Mierny nauczyciel -mόwi,

Dobry nauczyciel -wyjaśnia,

Pierwszorzędny nauczyciel-demonstruje

Wspaniały nauczyciel-inspiruje”.

/William Arthur Ward/

14 października 2016r obchodzono Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela..Od 1982, na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej,upamiętniające rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Potocznie, dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela i obchodzony jest nie tylko w Polsce , ale we wszystkich polonijnych szkołach rozsianych po świecie.

Od wielu lat obchody tego święta w szkołach zrzeszonych w Centrali Polskich Szkόł Dokształcających w Ameryce rozpoczynają się Balem Nauczyciela tydzień wcześniej, co pozwala nauczycielom , rodzicom i działaczom społecznym z wielu szkόł spotkać się w wyśmienitym gronie, a następnie świętować ten dzień w swoich szkołach. 8 października, gościnna sala w Polance Sokołόw w Hillsborough, NJ, zapełniła się wspaniałymi nauczycielami, rodzicami, przyjaciόłmi szkolnictwa. Wśrόd honorowych gości znaleźli  się: pani wice konsul Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku Alicja Tunk i dyrektor wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Ktredytowej- pani Małgorzata Gradzki.

                                                                                                                                                  Bal Nauczyciela jest okazją do nagrodzenia wyrόżniających się nauczycieli, dyrektorόw i rodzicόw dyplomem Prezesa CPSD, a tych najbardziej zasłużonych- statuetką im.Janiny Igielskiej,nagrodą ustanowioną w 2006 roku w piątą  rocznicę śmierci tej wybitnej działaczki polonijnej. Tegoroczni laureaci tej nagrody to: Mirosława Szramel, wieloletnia dyrektor PSS im.ks.Infulata Piotra Adamskiego w Buffalo,Renata Ochocka, dyrektor PSD im.św.Faustyny w Ozone Park i wieloletni sekretarz organizacyjny CPSD, Lucyna Lis, dyrektor PSD im. Gniazda 946 Sokołόw Polskich i wieloletni sekretarz protokołowy CPSD, Renata Jujka, nauczycielka PSD im.św.Jadwigi Krόlowej w Ridgewood oraz prezes terenowy CPSD  na Nowy Jork, Wanda Czajka , długoletnia nauczycielka Szkoły Kultury i Języka Polskiego im.Jana Pawła II w Maspeth , Elizabeth Laskowski, wieloletnia nauczycielka PSD im. Gniazda 946 Sokołόw Polskich oraz Marzena Regucka- były dyrektor PSD im.Zbigniewa Herberta w Copiague.Wymienione nagrody są ukłonem w stronę osόb oddających się z pasją swojemu zawodowi, nauczaniu młodych pokoleń i kultywowaniu  wśrόd nich polskości w każdej jej formie. Należy pamiętać, że na terenie działalności CPSD są ogromne rzesze takich oddanych wspomnianej idei ludzi, ktόrzy pracują niestrudzenie , nie czekając na nagrody i pochwały.Ten jeden dzień w roku, Dzień Edukacji Narodowej, daje jedynie możliwość podkreślenia znaczenia ich działań, a Bal Nauczyciela organizowany przez centralę jest okazją dla niewielkiej grupy tych ludzi, w tym roku ponad 270 osόb, do odłożenia piόr i dziennikόw na pόłkę,żeby mόc oddać się szampańskiej zabawie. 

 

Zdj. nr 1

od lewej- Anna Tracz- wice prezes CPSD, dr Dorota Andraka-prezes CPSD, Mirosława Szramel

Zdj. nr 2

Laureaci Statuetki im.J.Igielskiej  

od lewej strony: Elizabeth Laskowski, dr Dorota Andraka- prezes CPSD, Marzena Regucka, Renata Ochocka, Wanda Czajka, Renata Jujka, Lucyna Lis

 

/Nowy Dziennik -20 października 2016/

Kontakt:

Centrala Polskich Szkół

Dokształcających

w Ameryce

PO.BOX 930063

Rockaway Beach BLVD,

NY 11693


Tel: (516) 279-7609

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce