Rozpoczyna się kolejny, nowy rok szkolny po wspaniałych dniach wypoczynku. Przed nami nowe wyzwania, realizacja wielu zadań.

 

Szanowni Dyrektorzy!

Zarządzanie i kierowanie placówką wymaga od Was umiejętności pełnienia różnych ról: przewódcy, jako lidera, który kieruje pracą, motywuje pracowników, ocenia efektywność pracy i przewodzi grupie, rzecznika, który reprezentuje szkołę na zewnątrz, propaguje jej zalety, pozyskuje sprzymierzeńców, rozjemcy i negocjatora, który potrafi znaleźć źródło konfliktu oraz doprowadzić do rozwiązania sytuacji konfliktowych. Dlatego życzę, abyście jako liderzy podążali do podnoszenia jakości pracy szkoły, efektywnej współpracy rady pedagogicznej z rodzicami w wychowaniu dzieci i młodzieży. Życzę, aby nasza współpraca była ukierunkowana na budowaniu szkoły polonijnej nowoczesnej, atrakcyjnej, odpowiadającej potrzebom naszych uczniów.

Szanowni Nauczyciele!

Kształtowanie młodych, otwartych serc jest niezwykle ważną i odpowiedzialną misją. Dlatego, Wszystkim nauczycielom życzę na najbliższe miesiące pracy dydaktyczno-wychowawczej pozytywnej energii, jakże potrzebnej do urzeczywistniania kolejnych ambitnych zamierzeń i realizacji często niełatwych przedsięwzięć. Niech nie zabraknie Wam zapału, cierpliwości, siły i optymizmu każdego dnia.

Drodzy Uczniowie!

Każdy rozpoczynający się rok szkolny, to rok obfitujący w nowe doświadczenia, które niosą z sobą ogrom życiowej wiedzy. Chciałabym, abyście mieli świadomość, że od waszej edukacji zależy wasza przyszłość Życzę Wam z całego serca, aby fascynująca przygoda odkrywania wiedzy i mądrości była dla Was źródłem nieustającej satysfakcji. Niech nie zabraknie Wam sił do realizacji pasji i pogłębiania zainteresowań. Stawiajcie sobie ambitne cele i wytrwale dążcie do ich realizacji. Wierzę, że stać Was na wiele. Oceniajcie otaczającą Was rzeczywistość przez pryzmat swojej wrażliwości, ciekawości i fascynacji. Niech osiąganie wyznaczonych celów daje Wam wiele satysfakcji, będzie inspiracją do dalszych działań i przyniesie jak najlepsze wyniki w nauce w szkole polonijnej, jak i amerykańskiej.

Drodzy Rodzice!

Należy pamiętać, że na efektywność pracy szkoły mają duży wpływ rodzice okazując zainteresowanie sprawami placówki, a także angażując się  pomoc realizacji kalendarza wydarzeńŻyczę wszystkim rodzicom, aby chęć współpracy z dyrektorem, nauczycielami przyniosła, jak najlepsze efekty w budowaniu szkoły polonijnej.

 „Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo”, dlatego życzę wszystkim, by rok szkolny 2017/2018 przyniósł wiele satysfakcji i sukcesów!

 

dr Dorota Andraka z Zarządem CPSD

Kontakt:

Centrala Polskich Szkół

Dokształcających

w Ameryce

PO.BOX 930063

Rockaway Beach BLVD,

NY 11693


Tel: (516) 279-7609

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce