Zarząd CPSD zwraca się do dyrektorów, nauczycieli, rodziców  i całej Polonii z apelem o wpłaty na pomoc dla poszkodowanych rodzin przez huragan z Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Houston, TX. Zebrane środki zostaną przesłane do dyrekcji szkoły, która przekaże najbardziej potrzebującym.

Już dziś wiadomo, że tysiące mieszkańców zostało pozbawionych dachu nad glową. Celem zbiórki jest zebranie środków finansowych na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb poszkodowanych w wyniku kataklizmu.

 

Czek należy wypisać na:                                                                       

Polish Supplementary School Council of America, Inc.

w „memo” prosimy wpisać - Pomoc – szkoła w Houston,TX

czeki proszę przesłać na adres:

61-27 56th Road
Maspeth, NY 11378

Kontakt:

Centrala Polskich Szkół

Dokształcających

w Ameryce

PO.BOX 930063

Rockaway Beach BLVD,

NY 11693


Tel: (516) 279-7609

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce