N​ ​O​ ​W​ ​O​ ​D​ ​W​ ​O​ ​R​ ​S​ ​K​ ​I  F​ ​O​ ​U​ ​N​ ​D​ ​A​ ​T​ ​I​ ​O​ ​N
Charity​ ​for​ ​Promoting​ ​Innovation​ ​in​ ​Education​ ​and​ ​International​ ​Cultural​ ​&​ ​Educational​ ​Exchange. Not​ ​for​ ​profit​ ​501​ ​(c)​ ​3​ ​Federal​ ​ID​ ​#​ ​16-1626415

Krótki​ ​opis​ ​historycznej​ ​gry​ ​terenowej​ ​2017​ ​(Historical​ ​Treasure​ ​Hunt) dla​ ​upamiętnienia​ ​roli​ ​Gen.​ ​Tadeusza​ ​Kościuszki​ ​w​ ​walce​ ​o​ ​wolność​ ​Polski​ ​i​ ​Stanów​ ​Zjednoczonych

Cel:

Zapoznanie​ ​uczestników​ ​z​ ​wkładem​ ​Generała​ ​Tadeusza​ ​Kościuszki​ ​i​ ​kultury​ ​polskiej​ ​w​ ​dążeniach​ ​do niepodległości​ ​w​ ​Stanach​ ​Zjednoczonych,​ ​Europie​ ​i​ ​Polsce​ ​na​ ​przełomie​ ​17​ ​i​ ​18​ ​wieku.

W​ ​Grze​ ​mogą​ ​brać​ ​udział​ ​drużyny​ ​szkolne,​ ​harcerskie​ ​i​ ​rodzinne.​ ​Zarówno​ ​młodzież​ ​jak​ ​i​ ​rodzice​ ​i wychowawcy​ ​mogą​ ​brać​ ​udział​ ​w​ ​drużynach.​ ​Należy​ ​zapewnić​ ​sobie​ ​wodę​ ​i​ ​prowiant​ ​jak​ ​też​ ​wygodna odzież​ ​i​ ​obuwie,​ ​nie​ ​zapominając​ ​o​ ​pelerynach​ ​przeciwdeszczowych​ ​w​ ​razie​ ​zmiany​ ​pogody.

Opłata​ ​wpisowa​ ​jest​ ​$5​ ​od​ ​osoby.

Celem​ ​rejestracji​ ​należy​ ​wypełnić​ ​aplikacje​ ​i​ ​wysłać​ ​na​ ​wskazany​ ​adres​ ​Fundacji.

Organizatorzy:

Nowodworski​ ​Foundation

Woluntariusze​ ​pod​ ​kierownictwem​ ​P.​ ​Mirosława​ ​Mikłowskiego

Miejsce:

Manhattan,​ ​Park​ ​Centralny,​ ​Niedzela,​ ​15​ ​Październik​ ​2017​ ​roku.

Czas​ ​trwania:

​ ​8.30​ ​rano-1.00​ ​w​ ​południe.

Miejsce​ ​startu:

Punkt​ ​1​ ​-​ ​Fundacja​ ​Kościuszkowska

-rejestracja​ ​uczestników

-podział​ ​na​ ​patrole,

każdy​ ​patrol​ ​otrzymuje​ ​mapę​ ​Parku​ ​Centralnego​ ​oraz​ ​znak​ ​rozpoznawczy.

Każdy​ ​​ ​z​ ​członków​ ​​ ​patrolu​ ​należy​ ​do​ ​tego​ ​samego​ ​znaku​ ​herbowego,​ ​który​ ​w​ ​czasie​ ​gry​ ​nosi​ ​się​ ​na zewnętrznym​ ​okryciu.

W​ ​sumie​ ​na​ ​trasę​ ​wyjdzie​ ​okolo​ ​20​ ​znaków​ ​herbowych.
Po​ ​rejestracji​ ​każda​ ​grupa​ ​(patrol)​ ​zapoznaje​ ​się​ ​​ ​z​ ​materiałami​ ​potrzebnymi 
do​ ​odbycia​ ​gry.​ ​Film​ ​historyczny-​ ​fragment,​ ​plansze​ ​tekstowe​ ​i​ ​ilustracje.

Przed​ ​opuszczeniem​ ​Fundacji​ ​uczestnicy​ ​otrzymują​ ​opis​ ​trasy​ ​do​ ​następnego​ ​punktu.

Aby​ ​go​ ​prawidłowo​ ​odczytać​ ​będą​ ​musieli​ ​wykorzystać​ ​wiedzę​ ​zdobytą​ ​w​ ​punkcie​ ​1.

Niezależnie​ ​od​ ​tekstu​ ​–​ ​opis​ ​trasy​ ​-​ ​każdy​ ​patrol​ ​otrzyma​ ​uproszczoną​ ​mapę​ ​Parku​ ​Centralnego, na​ ​której​ ​organizatorzy​ ​mogą​ ​zaznaczyć​ ​w​ ​przybliżeniu​ ​miejsce​ ​następnego​ ​punktu,

Wiązać​ ​się​ ​to​ ​będzie​ ​z​ ​obniżeniem​ ​całkowitej​ ​ilości​ ​punktów​ ​(5)​ ​możliwych​ ​do​ ​uzyskania na​ ​danym​ ​punkcie.

Patrole​ ​opuszczają​ ​punkty​ ​kontrolne​ ​w​ ​odstępach​ ​10-15​ ​minutowych.

Punkt​ ​2​ ​–​ ​Central​ ​Park​ ​–​ ​Summerhouse​ ​Rustic​ ​Shelter

-prezentacja​ ​​ ​kultury​ ​europejskiej​ ​i​ ​amerykańskiej​ ​w​ ​​ ​okresie​ ​wojny​ ​o​ ​niepodległość

-krótki​ ​qiuz​ ​sprawdzający​ ​wiedzę​ ​zdobytą​ ​na​ ​punkcie

-przed​ ​wyjściem​ ​na​ ​dalszą​ ​trasę​ ​uczestnicy​ ​otrzymają​ ​opis​ ​drogi​ ​do​ ​następnego​ ​punktu.

Punkt​ ​3​ ​–​ ​Conservatory​ ​Water

-​prezentacja

-pytania​ ​sprawdzające,​ ​​ ​na​ ​każdym​ ​punkcie​ ​pytania​ ​sprawdzające​ ​będą​ ​miały​ ​odmienny​ ​charakter

Oprócz​ ​pytań​ ​sprawdzających​ ​zrozumienie​ ​tematu,​ ​odbywać​ ​się​ ​będą​ ​krótkie​ ​quizy,​ ​szarady​ ​w​ ​których rozwiązaniu​ ​promowane​ ​będzie​ ​działanie​ ​zespołowe​ ​wszystkich​ ​uczestników​ ​zabawy.

-przekazanie​ ​opisu​ ​trasy​ ​do​ ​punktu​ ​4

Punkt​ ​4​ ​–​ ​Belvedere​ ​Castle -​prezentacja​ ​strojów​ ​i​ ​oręża​ ​z​ ​epoki -pytania​ ​kontrolne

-przekazanie​ ​opisu​ ​trasy​ ​do​ ​punktu​ ​5
Punkt​ ​​ ​5​ ​–​ ​Pomnik​ ​króla​ ​Jagiełły
-​ostatni​ ​punkt​ ​gry,​ ​oddanie​ ​kart​ ​kontrolnych​ ​,​ ​„listu​ ​żelaznego”,​ ​będącego​ ​paszportem do​ ​udziału​ ​w​ ​zabawie,​ ​jak​ ​również​ ​zapisem​ ​zdobytych​ ​punktów​ ​w​ ​przeprowadzanych​ ​grach​ ​i​ ​quizach. W​ ​czasie​ ​oczekiwania​ ​na​ ​pozostałe​ ​grupy,​ ​​ ​harcerze​ ​​ ​oraz​ ​żeglarze​ ​zorganizują,​ ​połączone​ ​ze​ ​wspólnym śpiewaniem​ ​imprezę,​ ​do​ ​której​ ​będą​ ​dołączać​ ​kolejne​ ​nadchodzące​ ​patrole.
Podsumowanie​ ​gry​ ​,​ ​wręczenie​ ​nagród​ ​zwycięzcom​ ​w​ ​czasie​ ​uroczystości​ ​odsłonięcia​ ​pomnika.

Pytania​ ​należy​ ​kierować​ ​do​ ​Nowodworski​ ​Foundation:​ ​​ ​​​ ​​914-260​ ​8178​ ​​ ​info@siteNF.org

18​ ​Central​ ​Way,​ ​Purdys,​ ​New​ ​York​ ​10578,​ ​ 914-260​ ​8178​ ​​ ​info@siteNF.org www.sitenf.org

 
Terenowa gra historyczna - karta uczestnictwa
TERENOWA GRA HISTORYCZNA – APLIKACJA UCZ[...]
Dokument PDF [84.8 KB]
Terenowa gra historyczna - informacje
Gra Terenowa 2017.pdf
Dokument PDF [238.8 KB]

Kontakt:

Centrala Polskich Szkół

Dokształcających

w Ameryce

PO.BOX 930063

Rockaway Beach BLVD,

NY 11693


Tel: (516) 279-7609

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce