Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice Polskich Szkół
        
         Od siedmiu lat Centrala Polskich Szkół Dokształcających jest jednym ze sponsorów Polsko- Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Sponsorstwo to między innymi pozwala  otrzymywać Centrali zadeklarowaną przez członka Unii roczną składkę członkowską. Pozyskane w ten sposób środki zapoczątkowały fundusz stypendialny, przyczyniają sie też do nowych form działalności.
         Działalnością PSFUK kieruje wybrana przez członków Rada Dyrektorów. Co roku odbywają się wybory kilku członków Rady którym kończy się kadencja, podobnie jest w tym roku.  Od 2011 roku przedstawicielem uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rodziców w Radzie Dyrektorów PSFUK jest p. Małgorzata Gradzkiktóra sumiennie i lojalnie służy Polonii Wschodniego Wybrzeża; od ub. roku jako przewodnicząca Rady Dyrektorów. 
 Małgorzata Gradzki od 31 lat związana jest z Polską Szkołą Dokształcającą im. Św. Władysława na Long Island, NY w której była nauczycielką, a od dwudziestu dwóch lat jest jej dyrektorem. Z ramienia Komisji Oświatowej Kongersu Polonii Amerykańskiej Pani Małgorzata przez19 lat przygotowywała i przeprowadzała egzaminy Regents z języka polskiego(obecnie LOTE), kontynuując tę pracę od 2014 z ramienia Centrali. Jest także aktywnym działaczem polonijnym, pełniła funkcję wiceprezesa do spraw młodzieży Kogresu Polonii Amerykańskiej, Wydział Long Island do 2015 roku. 
Zawodowo p. Małgorzata jest akredytowanym przez Urząd Imigracyjny koordynatorem do spraw imigracyjnych charytatywnej organizacji Catholic Charities diecezji w Rockville Centre. Pani Gradzki jest roztropną i oddaną sprawom społecznym kobietą. Jej bogate doświadczenie społeczne i zawodowe przysłużyło się i może wciąż dobrze przysłużyć się Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej i Centrali Polskich Szkół Dokształcających. 

Zwracam się do Państwa w imieniu Zarządu CPSD o czynne poparcie jej kandydatury w akcie głosowania.
 

Łączę wyrazy szacunku
 
Anna Tracz
Wiceprezes CPSD
 

Kontakt:

Centrala Polskich Szkół

Dokształcających

w Ameryce

PO.BOX 930063

Rockaway Beach BLVD,

NY 11693


Tel: (516) 279-7609

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce