Trzecia edycja „Festiwalu Szkół Polonijnych” związana jest z tegorocznymi obchodami Roku Rzeki Wisły, ustanowionymi przez Sejm RP oraz obchodzonym w roku ubiegłym wydarzeniem upamiętniającym 1050 rocznicę Chrztu Polski.

Celem festiwalu jest przede wszystkim integrowanie polonijnych społeczności szkolnych, promowanie szkół i talentów uczniów poprzez prezentowanie dorobku artystycznego oraz rozwijanie umiejętności językowych młodzieży, poprzez muzykę, śpiew i zabawę; Kształtowanie wartości moralnych, patriotycznych uczniów, jako ważnego czynnika wychowawczego, integrującego współczesne młode pokolenie Polaków.Tegoroczny Festiwal ma za zadanie przybliżenie dzieciom i młodzieży informacji o krainach geograficznych przez które przepływa rzeka Wisła oraz zaprezentowanie piękna miast historycznie związanych z rzeką.Nawiązanie do ubiegłorocznych wydarzeń upamiętniających 1050 rocznicę Chrztu Polski ma na celu przypomnienie dzieciom i młodzieży o ważnej rocznicy Chrztu Polski oraz o ponad tysiącletniej, narodowej historii i chrześcijańskiej tradycji naszego kraju.

Festiwal odbędzie się 30 kwietnia 2017 r. w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Św. Faustyny - Ozone Park, NY.

Więcej informacji w załącznikach.

Festiwal polonijny III edycja.docx
Dokument Microsoft Word [78.2 KB]
Załącznik 1 Karta zgloszenia szkoly.docx
Dokument Microsoft Word [67.3 KB]
Załącznik 2 Karta rejestracyjna uczestni[...]
Dokument Microsoft Word [84.7 KB]

Kontakt:

Centrala Polskich Szkół

Dokształcających

w Ameryce

PO.BOX 930063

Rockaway Beach BLVD,

NY 11693


Tel: (516) 279-7609

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce