Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze CPSD

Szanowni Dyrektorzy!
5 lutego 2017 o godzinie 11:00am odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze CPSD. W roku 2016 dobiegla końca 3-letnia kadencja obecnego Zarządu CPSD, Komisji Rewizyjnej i Komisji Stypendialnej. Według statutu centrali (można go znaleźć na stronie http://www.centralapolskichszkoldoksztalcajacych.com) każda szkoła należąca do CPSD, ma prawo do 3 przedstawicieli na zebraniu wyborczym, a żeby wybory mogły zostać przeprowadzone, potrzebna jest obecność 50% upoważnionych do głosowania.  Bardzo prosimy w związku z tym o dużą frekwencję i potwierdzenie obecności na zebraniu do 29 stycznia 2017 do pani Renaty Ochockiej: rochocka@aol.com 
Zebranie odbędzie się w siedzibie PSFUK na Brooklinie, 100 McGuinness Blvd. 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
5 luty 2017 godz. 11:00am. – 2:30 pm. 


Cześć sprawozdawcza 
1. Otwarcie zebrania-prezes CPSD 
2. Oddanie czci zmarłym nauczycielom 
3. Wręczenie Dyplomów Prezesa 
4. Odczytanie porządku obrad 
5. Zatwierdzenie porządku obrad 
6.Wybόr Komisji Uchwał i Wniosków 
5. Odczytanie sprawozdań. 
-sprawozdanie z działalności Zarządu 
-sprawozdanie Komisji Stypendialnej 
-sprawozdanie Komisji Socjalnej 
-sprawozdanie Finansowe 
6. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
7. Głosowanie nad sprawozdaniami. 
8. Odczytanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej. 
9. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu CPSD 
10.Zamknięcie zebrania. 

Część druga - wyborcza 
1.Wybόr Przewodniczącego, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków 
2.Odczytanie Regulaminu wyboru władz CPSD 
3. Wybory Zarządu 
-przewodniczący prosi o przedstawienie kandydatów w kilku zdaniach osobę, która zgłasza kandydata  
-przewodniczący pyta o zgodę kandydata na kandydowanie 
4.Głosowanie 
5.Odczytanie wyników głosowania. 
6.Przewodniczący odczytuje nowy Zarząd. 
7.Prowadzenie dalszej części zebrania przez nowego Prezesa

Kontakt:

Centrala Polskich Szkół

Dokształcających

w Ameryce

PO.BOX 930063

Rockaway Beach BLVD,

NY 11693


Tel: (516) 279-7609

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce