Szanowni Państwo!
Po uzgodnieniach z Konsulatem Rzeczypospolitej Polskiej, Panią Konsul Alicją Tunk zwracam się z prośbą do wszystkich dyrektorów szkół polonijnych o pomoc w sprawnej organizacji procesu składania wniosków o legitymację szkolną przez zainteresowanych uczniów i nauczycieli w Państwa placówkach.
 
Dyrektor zobowiązany jest do przyjęcia wniosku od każdej osoby, której przysługuje taki dokument. Wnioski wraz z pismem przewodnim podpisanym przez dyrektora szkoły oraz z pieczątką szkoły należy wysłać do 10 maja 2017r. na adres:
Dorota Andraka
7 Plane Tree Lane
Dix Hills, NY. 11746
W piśmie przewodnim powinny być ujęte imiona i nazwiska nauczycieli i uczniów ubiegających się o szkolne legitymacje.
 
 
Wzór pisma przewodniego
Dyrektor Polskiej Szkoły Dokształcającej ........................................... w ...................................... zgłasza następujące osoby ubiegające się o szkolne legitymacje.
1. ....................
2. ......................                  
Podpis  Dyrektora Szkoły      
 
......................................                                                           
pieczątka szkoły
 
 
We wniosku o legitymację należy ująć następujące informacje (załączniki poniżej):
1.       Imię i nazwisko ucznia
2.       Nazwa placówki – adres szkoły polonijnej
3.       Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok) 
4.       Miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych
5.       Telefon kontaktowy
6.       Podpis rodzica
 
Legitymacje szkolne wydane w tym roku będą ważne do 31 sierpnia 2018r.
Wszystkie osoby ubiegające się o legitymację szkolną otrzymają powyższy dokument przed tegorocznymi wakacjami.
 
Z wyrazami szacunku
dr Dorota Andraka 
Prezes CPSD 
 
Legitymacja szkolna dla uczniów - wniosek do pobrania w pdf
legitymacja - wniosek.pdf
Dokument PDF [138.3 KB]
Legitymacja dla nauczycieli - wniosek w pdf
legitymacja nauczycielska - wniosek.pdf
Dokument PDF [139.3 KB]
Legitymacja szkolna dla uczniów - wniosek w Word
legitymacja - wniosek.docx
Dokument Microsoft Word [15.1 KB]
Legitymacja dla nauczycieli - wniosek w Word
legitymacja nauczycielska - wniosek.doc[...]
Dokument Microsoft Word [15.2 KB]

Kontakt:

Centrala Polskich Szkół

Dokształcających

w Ameryce

 

PO BOX  1000

114 JOHN ST

NEW YORK, NY 10038


Tel: (516) 279-7609

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce