Kalendarz Uroczystości - Calendar of Events

1050 Rocznica Chrztu Polski

3-5, 10-11 września - 51-szy Polsko-Amerykański Festiwal w Amerykańskiej Częstochowie

18 września - Msza św. i uroczyste złożenia kwiatów przy pomniku „Katyń 1940″ w Jersey City, NJ: 14:00 

24 września - 10-lecie Szkoły Polskiej im. św. Jana Pawła II East Stroudsburg, PA

Październik - Edukacja historyczna poprzez teatr - warsztaty teatralne i inscenizacyjne Chrztu Polski

2 października - Parada Pułaskiego w Nowym Jorku

8 pazdziernika - Msza Apostolatu Polsko-Slowackiego, Newark, NJ

8 października - Bankiet z okazji Święta Edukacji Narodowej, Polanka Sokołów, Hillsborough, NJ

9 października - Jubileusz 25-lecia kapłaństwa biskupa W. Mroziewskiego

15 października - Msza Dziedzictwa Narodowego, Katedra św. Józefa, Brooklyn, NY: 17:00

15-16 października - Polonijny Dzien Dwujęzyczności

16-17 października - Warsztaty w ramach projektu „Współpraca z Polonią i Polakami w 2016 r.”, współfinasowanego przez Senat RP, pod nazwą: „Język polski drogą do sukcesu - warsztaty powtórzeniowe z języka polskiego dla uczniów szkół polonijnych w USA ze szkoleniem uzupełniającym dla nauczycieli języka polskiego jako drugiego w USA (kontynuacja)”.

16 października - 5K “Bieg o uśmiech dziecka”- Children’s Smile Foundation

19 pazdziernika - „Portret ze słów” Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej wręczenie nagród - Konsulat RP w NYC

30 października - Bankiet z okazji 50-lecia PSD im. Kazimierza Pułaskiego, NJ

30 października  - Msza św. w intencji zmarłych nauczycieli w Amerykańskiej Częstochowie o godz. 12:30  

19 listopada - 30-lecie PSS im. Bł. ks. J. Popiełuszki w Derby, CT

19 listopada - 15-lecie Polskiej Szkoły „Ogniwo”, Trenton, NJ

20 listopada - Bankiet Polish Gift of Life 

20 listopada - Egzamin z języka polskiego - LOTE

11 grudnia - Spotkanie opłatkowe nauczycieli w Konsulacie RP w Nowym Jorku

17 grudnia - Wieczór Kolęd w PS im. M. Skłodowskiej-Curie, Clearwater, FL

28 stycznia - Studniówka, Royal Manor, Garfield, NJ

4 lutego - Pulaski Association of Business Profesional Men-przyznanie tytułu "Człowieka roku 2016"

5 lutego - Walne Zebranie Sprawozdawcze CPSD

18-19 lutego - Rekolekcje dla młodzieży w Amerykańskiej Częstochowie

luty/marzec - Eliminacje konkursów „Opowiadania Legend” Fundacji Kościuszkowskiej

4 marca - V edycja akcji "Bo lubię język polski", Derby CT

18-26 marca - Warsztaty prowadzone przez p. dr Beatę Jędryka z Uniwersytetu Warszawskiego: "1000 najważniejszych słów w życiu dziecka polonijnego - rozwijanie słownika czynnego".

marzec/kwiecień - Konkurs Recytatorski w stanach CT, MA i RI

kwiecień - Obchody 77 rocznicy zbrodni katyńskiej i 7-mej rocznicy katastrofy smoleńskiej przy pomniku Katyń 1940 w Jersey City, NJ

30 kwietnia - III Festiwal Szkół Polonijnych w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Św.Faustyny w Ozone Park, NY -  „1050 Rocznica Chrztu Polski”

10-11 czerwca - Rekolekcje dla nauczycieli w Amerykańskiej Częstochowie

10-11 czerwca - Egzaminy Certyfikacyjne

czerwiec - Uroczystość wręczenia stypendiów absolwentom szkół polonijnych

6 czerwca 2017 - Zebranie z p.T.Wozniakiem - księgowym Centrali

1 września 2017 - Msza Św. w rocznicę wybuchu II wojny Światowej

10 września 2017 - Zebranie sprawozdawczo - wyborcze

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce